Online tools nader bekeken: Socrative in diverse werkvormen

joanneheidingaontwerpen, tools, werkvormenLeave a Comment

Als je een blended lesontwerp maakt, dan is het handig om te weten wat er allemaal kan, van werkvormen tot online tools. Daarom leg ik in deze blog/vlog uit hoe je de tool Socrative slim kan inzetten in de les. Ik beschrijf een aantal werkvormen waarin Socrative gebruikt wordt en ik heb een filmpje gemaakt met uitleg over waar je moet klikken.

Wat is Socrative

socrativeOp de site www.socrative.com staat het volgende: ‘Socrative is your classroom app for fun, effective classroom engagement. No matter where or how you teach, Socrative allows you to instantly connect with students as learning happens.’ Wat de app kan is makkelijk en snel quizjes afnemen in én buiten de klas op elk soort device (laptop, mobiel, tablet). Daarnaast kan de docent meekijken met de resultaten en deze makkelijk terugkoppelen aan de groep of een individu.

Leerdoelen en Socrative

Deze tool gebruik ik om voorkennis te activeren en om te toetsen of studenten de aangereikte stof hebben begrepen. Als we dit koppelen aan de taxonomie van Bloom (zie ook mijn vorige blog) dan zijn we bezig op de niveaus van onthouden, begrijpen en een beetje toepassen. Wat het werken met deze tool leuk maakt is de mogelijkheid om een zekere competitie in de klas te creëren, ofwel er een spelletje van te maken. Vorige week heb ik tijdens een presentatie over het puberbrein geleerd dat bij jongeren tot 23 jaar het ‘spelende brein’ een belangrijke rol speelt bij het activeren van het leren.

Tutorial ‘Hoe werkt Socrative?’

Werkvormen met Socrative


Warming Up

Doel van de werkvorm: Voorkennis activeren
Moment: Aan het begin van de les
Tijd: 15 minuten
Groepsvorm: Individueel

Voorbereiding: Maak in Socrative (zie fimpje) 10 tot 15 vragen over de stof waarvan je de voorkennis wil activeren, bijvoorbeeld lesstof uit een eerdere periode of relevant vakgebied. Je kan ook persoonlijke voorkennis activeren, door vragen te stellen over waar de student nu staat, wat zijn mening is over een onderwerp of welke plannen hij heeft.
Afhankelijk van het onderwerp dat je kiest kan je meerkeuze-, ja/nee vragen of open vragen stellen. Het nadeel van open vragen is wel dat deze moeilijk automatisch na te kijken zijn, daarom zijn ze minder geschikt voor deze werkvorm.

Werkwijze: Vraag de studenten hun boeken weg te leggen, laptop dicht te klappen en smartphone erbij te pakken. Vraag ze naar www.socrative.com te gaan en dan te kiezen voor ‘student login’ en jouw ‘roomname’ (zie filmpje) in te vullen. Hierna vullen ze hun eigen naam in en maken ze de quiz. Via ‘results’ kan jij de voorgang van de quiz zien. Als iedereen alle vragen heeft beantwoord bespreek je klassikaal de resultaten.

Wat levert het op:

 • Studenten vinden het leuk om testjes en quizjes te doen, zeker als dat op de telefoon kan.
 • Iedereen is ‘geland’ in jouw klas en onderwerp, waardoor er meer focus en interesse ontstaat.
 • Je hebt inzicht gekregen in wat de voorkennis van de studenten is, en je kan het verloop van de les daaraan aanpassen.
 • Je kan ervoor kiezen om werkgroepjes te maken aan de hand van de resultaten. Bijvoorbeeld als je vragen hebt gesteld over een interessegebied of hoe ver ze zijn in een bepaald project.

Cooling Down

Doel van de werkvorm: Begrip toetsen
Moment: Aan het einde van de les
Tijd: 10 minuten
Groepsvorm: Individueel

Voorbereiding: Maak in Socrative 10 tot 15 vragen over de stof die je in de les hebt behandeld.

Werkwijze: Gebruik de laatste 10 minuten van de les om studenten de quiz te laten maken over de stof van die les. Je stelt de quiz in op ‘instant feedback’ (zie filmpje), hierdoor bepaalt de student hoe snel hij door de vragen gaat. Als alle vragen zijn beantwoord mag de student weg, er is dan geen centrale afsluiting van de les. Je bespreekt de antwoorden op dit moment niet na. De volgende les start je met het bespreken van de antwoorden van de quiz. Je hebt dit uiteraard vooraf al bekeken en je les zo ingericht dat je dat deel van de stof van de vorige les, dat niet goed is begrepen kan herhalen en aanvullen.

Wat levert het op:

 • Je geeft studenten de mogelijkheid om zelf te toetsen of zij de stof begrepen hebben.
 • Je creëert een stukje vrijheid en autonomie door studenten zelf te laten bepalen wanneer ze uit de les weg gaan.
 • Je krijgt inzicht in het leerrendement van de les.
 • De volgende les kan je met de resultaten voorkennis activeren, herhalen en moeilijk gebleken stof nogmaals uitleggen.

Space Race I

Doel van de werkvorm: Kennis en begrip toetsen & activeren
Moment: In de laatste les van een blok/onderwijsperiode/leerroute
Tijd: 30 minuten
Groepsvorm: Groepjes van 4 of 5 studenten

Voorbereiding: Maak in Socrative 20 tot 30 vragen over de stof die je de afgelopen periode hebt behandeld. Je kan deze quiz zien als een oefententamen. Zet vervolgens de quiz klaar als Space Race, dit is een handige spelvorm van Socrative waarin je studenten als groep laat inschrijven en dus ook als groep de vragen moeten beantwoorden.

Werkwijze: Kies een goed moment in de les om de Space Race te spelen, dit levert de nodige onrust en energie op, dus wellicht na een kort hoorcollege of film. Vraag de studenten om groepjes te maken. Als je de quiz klaarzet bepaal jij al het aantal groepen, de groepsgrootte en zie je welke kleuren er zijn. Zet de kleurkeuzes op het bord, of verdeel ze zelf onder de groepjes. Zet eventueel een timer neer om de groepjes te dwingen binnen de tijd te antwoorden en speel de quiz. Hierna kan je een winnaar uitroepen en de vragen nabespreken.

Wat levert het op:

 • Een leuk energiek spel waarbij alle studenten zich betrokken voelen.
 • Groepsgesprekken over de stof.
 • De mogelijkheid om moeilijke stof nogmaals te behandelen.

Space Race II

Deze werkvorm kent nog een variatie:
Laat de studenten zelf de vragen van de Space Race maken als huiswerk. Deze vragen mailen ze (ruim) voor de les naar de docent. De docent controleert de vragen en zet ze in Socrative, in het filmpje leg ik uit hoe je dit snel en makkelijk kan doen. Vervolgens verloopt de werkvorm zoals hierboven beschreven.

socrativeIn de week voor het tentamen kan je deze quiz, met vragen over alle behandelde stof, opnieuw open zetten in Socrative, maar dan als ‘gewone’ quiz. Studenten kunnen dan thuis inloggen en de quiz individueel maken als tentamentraining. Dit kan je ook doen met de (samengevoegde) korte quizjes uit de andere werkvormen. Belangrijk is dat je de voorwaarden van de quiz zo instelt als op deze afbeelding. Dan bepaalt de student het tempo en krijgt hij direct feedback op de antwoorden.

Succes!! Ik hoor graag hoe het is gegaan en als je een andere werkvorm wil delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *