Beschrijf jouw doelgroep

joanneheidinga

In de vorige les hebben we gekeken naar jouw rol en mindset als docent. In deze les ga ik in op jouw doelgroep.

We gaan aan de slag met het leerdoel: Je bent in staat jouw doelgroep te beschrijven op het gebied van motivatie en digitale skills.

Voordat je onderwijs gaat ontwerpen moet je je doelgroep scherp voor ogen hebben. Ook in offline onderwijs is dit van belang, en een stap die vaak vergeten wordt. Door je doelgroep explicitiet te beschrijven ga je ze beter begrijpen, krijg je inzicht in hun houding, gedrag en motivatie. Hierop kan je je ontwerp afstemmen.

Vraag jezelf eens af, heb je je doelgroep ooit explicitiet beschreven? Zo ja, pak dat er dan nu bij, dan kan je deze beschrijving wellicht verdiepen. Zo nee, dan gaan we daar nu mee aan de slag.

Opdracht: Beschrijf jouw doelgroep

Hieronder leg ik in drie stappen uit hoe je je doelgroep in kaart kan brengen. Probeer de beschrijving zo te maken, dat deze toepasbaar is op de hele groep. Natuurlijk is geen student hetzelfde, maar nu ga je je focussen op de overeenkomsten en gedeelde kenmerken. Beschrijf deze zo gedetailleerd mogelijk.

Stap 1: Digitale mogelijkheden

Beschrijf jouw doelgroep aan de hand van de volgende vragen:

Kunnen jouw studenten makkelijk online komen? Hebben ze een eigen device, of moeten ze die delen met huisgenoten? En hoe ICT vaardig zijn jouw studenten? Kunnen ze hun weg vinden in het wereld wijde web?

Stap 2: Algemene kenmerken

Beschrijf vervolgens jouw doelgroep aan de hand van leeftijd, culturele achtergrond, opleidingsniveau, geslacht, socio-economische kenmerken en algemene interesses en opinies.

Stap 3: Kennis, houding en gedrag

Beschrijf welke voorkennis jouw studenten hebben van jouw vak of thema. Welke houding hebben ze ten opzichte van jouw lessen? Ofwel, hoe zijn ze gemotiveerd? En welk gedrag vertonen ze in de (online) les.

Hand out

Hieronder vind je twee documenten die je kan downloaden om jouw doelgroep te beschrijven. In de Word-versie kan je direct typen. De PDF-versie kan je gebruiken als hand-out voor collega’s, of als overzicht voor jezelf.

Feedback nodig?

Wil je feedback op jouw doelgroepomschrijving? Ik kijk/lees graag met je mee. Stuur jouw uitwerking naar joanne@blendit.nu en je krijgt snel een inhoudelijke reactie!