Draagvlak voor blended ontwerpen en onderwijsontwikkeling

joanneheidingadocenten, motivatie, ontwerpenLeave a Comment

Foto: Albert Skibinski

Deze week kreeg ik een kijkje in de keuken van de opleiding Voeding & Diëtetiek van De Haagse Hogeschool. Zij zijn dit jaar gestart met een nieuw curriculum waarin activerend onderwijs centraal staat en blended learning dit mogelijk maakt. Bij het ontwerpen van het curriculum hebben zij ruim de tijd genomen voor visieontwikkeling, organiseren van de randvoorwaarden (rooster, ontwikkeluren, klassenindeling) en het creëren van draagvlak.

Draagvlak

Met ruim 50 docenten is draagvlak voor vernieuwing niet alleen onmisbaar, het is ook een uitdaging om dit te organiseren. Bij Voeding & Diëtetiek hebben ze ervoor gekozen iedereen de mogelijkheid te geven om mee te praten met de verschillende (deel)onderwerpen en gezamenlijk keuzes te maken. Dit alles heeft geresulteerd in een vernieuwend curriculum, waar een dedicated team 160 eerstejaars studenten thematisch en projectgestuurd laat leren.

Het organiseren van draagvlak is niet altijd vanzelfsprekend en er lijkt ook niet altijd tijd voor te zijn. Zeker bij blended learning zie ik docenten vaak een beetje ongemakkelijk kijken, soms zuchten en regelmatig afhaken door een telefoon of iets dergelijks erbij te pakken. Ook deze week hoorde ik een docent zeggen dat blended learning zo afstandelijk is en dat de zwakkere student dan niet meer mee kan komen. De misvatting dat blended learning een synoniem is voor e-learning is nog wijd verspreid.

Draagvlak creëren voor het gebruiken van blended learning komt vanuit drie basispunten:
1. Kennis over wat blended learning is en kan vergroten en verdiepen
2. Vaststellen hoe blended learning waarde kan toevoegen aan de lessen en het lesontwerp
3. Onzekerheid over de eigen ICT vaardigheden bespreekbaar maken

De manieren waarop een organisatie kan werken aan draagvlak en commitment zijn legio, maar dat het moet gebeuren staat als een paal boven water. We hebben de neiging om direct de inhoud in te gaan en te vergeten dat het onderwijs staat of valt met de mens voor de klas. Als deze mens zich niet thuis voelt in de vernieuwingen die zijn doorgevoerd, kan het onderwijs nooit beter worden.

Blended ontwerpen & Design Thinking

Het ontwerpen van een blended vak, blok en zelfs curriculum vraagt meer dan het toevoegen van en paar leuke tools. Mijn inziens is de basis voor vernieuwing het creëren van draagvlak en werken met een groep mensen die durft de experimenteren. Het gebruiken van design thinking als methode is hierbij zeer geschikt. Design thinking is een krachtige werkwijze waarbij experimenteren, fouten durven maken en zelfreflectie op het proces centraal staat.

Golden circle

golden circle

The Golden Circle van Sinek

In het onderwijs en tijdens trainingen verwachten we dat onze studenten open staan voor nieuwe ideeën, meebewegen met de mogelijkheden die nieuwe kennis geeft en gaan experimenteren met de vaardigheden die ze geleerd krijgen. Dit kunnen ze het best met een docent die net zo open en leergierig voor de klas staat als zijzelf en die gelooft in haar eigen onderwijsconcept. Om nog even ‘the Golden Circle’ van Sinek erbij te graaien het begint met de ‘why’ en daarna komt, bijna als vanzelf, de ‘how’ en ‘what’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *