Blended Golfjesspel? Wat betekent die naam?

joanneheidingablended learning, docenten, gamedidactiek, ontwerpen, werkvormen

Toen ik in 2021 aan de slag ging met het ontwikkelen van het Blended Golfjesspel was de naam eigenlijk gelijk al duidelijk. Het Golfje moet erin komen. Voor mij een logische keuze, omdat in alle blended ontwerpen die ik maak, het ‘Golfje van Wagenaar’ centraal staat. Dit model uit 2011 was voor mij het eerste blended ontwerpmodel waar ik echt wat aan had. Ik had al kennis gemaakt met complexe modellen zoals T-Pack, ADDIE en daarna met de Community of Inquiry. Nuttige modellen, maar lastig om te vertalen naar de praktijk. Het Golfjesmodel is eenvoudig, geeft veel ruimte voor een eigen invulling en blijft relevant.

Bij het ontwerpen van het spel had ik steeds twee gedachte voor ogen:

  • Docenten moeten over onderwijsontwikkeling in gesprek raken met elkaar
  • Het spel moet eenvoudig te begrijpen zijn

3 x Onderwijsdialoog tussen docenten en ondersteunende diensten

De eerste gedachte, het dialoog, heeft vorm gekregen met:

  1. Het ruilen van werkvormen en het creëren van competitie. Ondanks dat sommige mensen helemaal niet competitief zijn en dat eigenlijk niet vinden passen bij een educatief spel, gaan veel andere docenten er wel op ‘aan’ (het zijn net mensen 😊). Door op zoek te gaan naar werkvormen die het beste passen in jouw ‘blend’, deze handig te ruilen en zo punten te verzamelen ontstaat de dialoog.
  2. De tweede manier om het gesprek op gang te brengen is de beoordeling aan het einde van het spel. Elk team beoordeelt het ontwerp van een ander team door het aan elkaar te pitchen en kritisch te bevragen. De punten worden gegeven op basis van studeerbaarheid, doceerbaarheid en constructive alignment.
  3. Aan het einde van het spel, voor de prijsuitreiking (een beetje spanning is leuk!) praten we na over het spel, de ontwerpen en de zin en onzin van blended learning. In dit gesprek kijken we vooral naar het effect van het spel, wat je er mee kan in je dagelijkse praktijk en hoe de instelling als geheel blended learning mogelijk maakt.

Werkvormen zijn de kern van de blend

Het Golfje in het spel komt tot stand door werkvormenkaartjes in de vier verschillende leeromgevingen te leggen. Door schaarste te creeeren (niet alle werkvormen zijn in het spel) wordt het spel spannend en de noodzaak om te ruilen hoger. Het maken van een blended leerpad met de beperkte middelen van het spel is verrassend waarheidsgetrouw, aangezien je in de echte wereld ook altijd met beperkende randvoorwaarden te maken hebt.

Bij het maken van een Blended Golf is het verbinden van de werkvormen de sleutel. Door elke werkvorm te laten aansluiten op de volgende, ongeacht de leeromgeving waarin deze ligt, ontstaat een uregent en relevant leerpad, de kern van een succesvol blended ontwerp. Door deze relatie aan te tonen bij de beoordeling, schieten de punten omhoog!

Een goed spel is eenvoudig (maar niet simpel)!

De tweede gedachte tijdens het ontwerpproces, eenvoud, was nog een stuk lastiger dan ik dacht. Het speelveld, de kaartjes, de instructie en het verloop van het spel, allemaal elementen die op elkaar afgestemd moeten zijn. Nu ben ik al tijden fan van gamedidactiek (mede dankzij Martijn Koops) en heb ik zijn boek erbij gepakt. Met zijn DULVAFT methode heb ik alle elementen van het spel gemaakt, getoetst, weer aangepast, etc. Inmiddels is het spel talloze keren gespeeld en met de feedback die ik heb gekregen is er nog meer aandacht voor die eenvoud. Al blijft het lastig voor de spelers om de kaders van het spel te accepteren . . . ‘die werkvorm moet gewoon in een andere leeromgeving, anders kan het niet . . . ‘ hoor ik docenten dan zeggen. Valsspelen hoort immers ook bij een spelletje (of niet?).

Het Golfje van Wagenaar

Het ‘Golfjesspel’ ging het dus heten. Dit leek mij wat onbegrijpelijk, dus ik heb er ‘blended’ voor gezet. Grappig genoeg blijk ik juist bij deze titel nog teveel in mijn eigen hoofd te zitten, want de naam is niet voor iedereen zo logisch als ik dacht. Daarom deze blog om dit even kort toe te lichten. Veel plezier met het spelen van het spel en vooral met het ontwikkelen van blended onderwijs wat daar hopelijk direct op volgt!

Meer weten?

Wil je meer weten over het spel en de mogelijkheden om deze bij jouw school/instelling/organisatie te spelen? Neem dan contact op, of bestel het spel hier.