Werkvormen met Chat GTP

joanneheidingadocenten

https://blendit.nu/ontwikkelen/trainingen/blended-onderwijs-ontwerpen/

In deze blog ga ik in op een aantal werkvormen die je kan inzetten met gebruik van Chat GTP. Deze nieuwe tool is, mijn inziens, een kans voor blended onderwijs, het maakt kennis beter beschikbaarder en stimuleert vaardigheden zoals vragen stellen en kritisch denken. Ik heb eerst even aan deze ‘bot’ gevraagd zichzelf uit te leggen:

Wat is Chat GTP?

ChatGPT is een taalgeneratie model dat is ontwikkeld door OpenAI. Het is een variant van de GPT (Generative Pre-training Transformer) familie en is specifiek getraind voor conversatie-gebaseerde toepassingen, zoals chatbots en virtuele assistenten. ChatGPT maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en natuurlijke taalverwerking (NLP) om te begrijpen en te reageren op vragen en opdrachten van gebruikers, en om deze te beantwoorden met menselijk-achtige taal.

ChatGPT is ontworpen om zo veel mogelijk menselijke communicatie te imiteren, waardoor het veel gebruikt wordt in allerlei soorten conversatie gebaseerde applicaties, zoals chatbots, virtuele assistenten, en andere interactieve systemen.

Gevolgen voor het onderwijs

Nu is er al veel geschreven over deze technologische ontwikkeling en de gevolgen voor het onderwijs. Bijvoorbeel door SURF en door de NOS op 16 januari j.l .Zelf heb ik de tool laatst gebruikt om dit artikel op LinkedIn de schrijven. Ook kom ik er al spelenderwijs achter, dat de waarheid van wat de chatbot schrijft vaak ergens in het midden ligt en dat de manier van vragen stellen grote invloed heeft op de respons.

Kennis?

Dat deze technologische ontwikkeling grote gevolgen gaat hebben op hoe we naar kennisvergaring kijken en hoe we het onderwijs inrichten, staat voor mij buiten kijf. Als grootste valkuil zie ik de angst van docenten dat studenten niets meer gaan leren en dan als oplossing, het schiftelijk (lees handmatig), toetsen op locatie, weer grootschalig wordt ingevoerd. En dat terwijl we steeds meer open staan voor het achter ons laten van kennisoverdracht en doorgaan met het oefenen van kritisch denken, creatieve vaardigheden en oplossend vermogen. Ook deze technologische ontwikkeling verdient een plek in een toekomstbestendig blended ontwerp, teruggrijpen naar oplossingen uit het verleden lijkt mij zonde.

Werkvormen

Om te ‘bewijzen’ dat Chat GTP niet het einde is van het onderwijs, maar juist een kans, hierbij een paar werkvormen om de bot een plek te geven in jouw onderwijs-blend:

  • Bedenk met de studenten (synchroon of a-synchroon) de toetsvragen die chat GTP moet beantwoorden. Laat de chatbot de toets maken en kijk deze met de klas na. Door de studenten de vragen te laten bedenken, moeten zij de stof al voor een groot deel beheersen. Door de antwoorden na te kijken werk je aan kritisch denken, kan je de stof herhalen en eventuele misconcepties bespreken.
  • Vraag de studenten om met de chatbot uit te zoeken hoe je een bouwtekening van een specifiek onderwerp maakt. Laat ze deze tekenening vervolgens zelf maken. Bespreek het resultaat en of het gebruik van ChatGTP wel of niet zinvol was.
  • Maak groepjes. Geef elk groepje een onderwerp waarover ze drie vergelijkbare vragen aan de chatbot moeten stellen. Vergelijk de antwoorden van de chatbot. Welke verschillen zijn er tussen de antwoorden en wat is de betekenis hiervan?
  • Doe een Q&A met de chatbot live in de klas (online of on campus) en bespreek de antwoorden die er verschijnen. Klopt het antwoord, waarom wel/niet?

Succes met deze werkvormen en geniet van de mogelijkheden en onmogelijkheden die deze tool biedt!