= Teamontwikkeling = Blended leren =

joanneheidingablended learning, docenten, ontwerpen, professionaliseren

Teamontwikkeling en blended leren gaan hand in hand. Elke keer als ik een ontwikkeltraject begeleid zie ik het weer. Het samen nadenken over leeruitkomsten, doelgroep, leerpaden en leeromgevingen zorgt voor een goed blended ontwerp en helpt het team te ontwikkelen. Wat gebeurt er in een dergelijk traject?

Blended ontwerpen

Een team gaat meestal aan de slag met een blended onderwijsontwerp als ergens de schoen wringt. Het programma loopt niet goed, het is verouderd, er is een opdracht van hogeraf, etc. Om een ontwerp te maken worden de agenda’s vrijgemaakt en een ontwerpproces ingericht. Dit duurt meestal meerdere dagdelen en dat is best veel tijd in al die agenda’s. Het belang dat het ontwerp daarom (direct) tot stand komt is groot. Dit legt druk op het proces, maar creeert ook momentum om het nu ‘echt’ te doen.

Teamontwikkeling

Dankzij die druk op het proces en de vrijgemaakte agenda’s is er ook eindelijk tijd om als team na te denken over het waarom en hoe van het eigen onderwijs. Dit levert pittige discussies op over visie (teamontwikkeling), het belang van zelfreflectie (teamontwikkeling), de noodzaak tot feedback (teamontwikkeling) en het afstemmen van lesprogramma’s (teamontwikkeling).

Meer dan eens hoor ik teams dan ook tegen elkaar verzuchten dat ‘we dit echt vaker moeten doen’, ‘wat goed om te weten dat jij het op die manier aanpakt’ en ‘ik had geen idee dat dit (. . .) ook speelde!’.

Faciliteren

Logisch dus dat er meer gebeurd in een ontwerpsessie dan een blended golfje ontwerpen. En gelukkig ook, want als het team niet mee ontwikkelt, dan komt die mooie blend echt niet van de grond. Het betekent ook dat de begeleider van het ontwerptraject meer moet doen en kunnen dan werkvormen bedenken en een digitaal leerpad inrichten. Blended ontwerptrajecten faciliteren vraagt kennis van blended leren, van ontwerpprocessen en vooral ook van groepsdynamica en teams.

Ruimte geven aan het ontwikkelen van draagvlak, gesprekken over wat een blended ontwerp betekent voor de verhoudingingen in het team en oog voor onderlinge verhoudingen zijn essentieel voor een succesvol ontwerptraject.

Training ‘Blended Teamtraining’

Met het bovenstaande proces in het achterhoofd heb ik daarom de ‘Blended Teamtraining’ uitgewerkt. Nou ja, eigenlijk maar voor de helft, want de andere helft is maatwerk vanuit de organisatie zelf.

Doel van deze training is om docenten (of onderwijskundigen) op te leiden tot Blended Design Canvas trainer. Een BlendIt trainer is in staat om zelf blended onderwijs te ontwerpen en om collega’s bij blended ontwerptrajecten te begeleiden, met oog voor teamontwikkeling en het opbouwen van draagvlak voor blended learning.

De training bestaat uit een e-learning met opdrachten, online/offline bijeenkomsten en teamsessies. Een deel van de training en e-learning is ontwikkeld door Blend It en voor het ontwerpen van een blended onderwijsmodule wordt het Blended Design Canvas gebruikt.

Andere delen van het programma worden ontwikkelt met experts van de eigen organisatie, zoals docenten van de BDB en BKE, HR medewerkers voor teamontwikkeling en experts van ICT/DLO voor de online leeromgeving en logistiek. Op die manier ontstaat een leertraject dat is afgestemd op de context van de eigen organisatie.

Wil je meer weten over deze training en hoe we dit samen kunnen ontwikkelen? Neem dan hier contact op!

= Teamontwikkeling = Blended leren = Teamontwikkeling = Blended leren =

Het vinden van ‘de juiste blend’ is een teameffort, geworteld in de visie en strategie van de organisatie. Door een traject op te zetten dat meer is dan alleen een blended sausje over een lesprogramma te gieten, ontstaat duurzaam en innovatief onderwijs. De kracht van het team is daarbij de basis. Dus betrek teamcoaches, HR of andere experts om dit mogelijk te maken en blended onderwijs te ontwikkelen!

Succes!