E-learning: waar begin je en wat levert het op?

joanneheidingablended learning, leren, ontwerpen

De afgelopen jaren ben ik veel bezig geweest met e-learning. In deze blog een inleiding in hoe je een e-learning ontwikkelt en wat je er dan mee kan. Download ook het handige stappenplan om een e-learning te ontwikkelen (zie verderop in deze blog).

E-learning is voor de één de ideale oplossing voor tijd en plaats onafhankelijk leren en de ander vindt het een slap aftreksel van een goed boek of live les. Ook vraagt het maken van e-learning behoorlijk wat tijd en handigheid met de computer. Als het echter eenmaal staat, dan heb je lesmateriaal dat flexibel ingezet kan worden en eenvoudig te updaten is.

Doel

Met e-learning kan je alle kanten op en dat maakt het gelijk ook een lastig leerproduct. Want hoe zet je het zinnig in voor jouw organisatie? Kies je voor e-learning als commercieel product door jouw expertise te verkopen? Of zet je het juist in voor interne scholing en onboarding? Of zie je e-learning als onderdeel van een groter blended lesprogramma? Het doel dat je kiest heeft grote invloed op het ontwerp van de e-learning en de daarmee samenhangende andere leerproducten.

Doelgroep

Als je dan hebt bedacht waarvoor de e-learning is, dan moet je nog de juiste inhoud kiezen. Ook hier ontstaan allerlei dilemma’s. De inhoudsdeskundige wil het leerproduct op detailniveau uitwerken en de marketeer wil juist een snel en hip product. De manager ziet kansen om verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en de klant wil gewoon een makkelijke leeroplossing. Het kiezen van de juiste doelgroep (zowel de ontwikkelaar als de gebruiker) is daarom essentieel.

Leerdoelen

Nu je weet wat het doel is van de e-learning en voor wie je het maakt, dan is het tijd voor de leerdoelen. Het maken van goede leerdoelen is niet altijd makkelijk en vraagt om duidelijke keuzes. Hierbij speelt de context van de e-learning een belangrijke rol. Moet alles in de e-learning geleerd worden of past de e-learning in een groter (blended) traject? Is er ruimte voor opdrachten, intervisie, coaching of andere leeractiviteiten? En wat is de voorkennis van de deelnemers? Sluiten de leerdoelen hierop aan? De antwoorden op deze vragen helpen je concrete en meetbare leerdoelen te maken die het ontwerp van de e-learning voor een groot deel zullen bepalen.

Ontwerp

Als de leerdoelen scherp zijn kan je nadenken over de vorm en inhoud. Wat ga je in de e-learning zetten om de leerdoelen te halen en welke vormen zet je in om de aandacht en interesse vast te houden? Het is makkelijk om veel teksten in te voegen, maar soms is een quiz, een prikkelende opdracht of een inspirerend filmpje een beter idee. Dit vraagt een kritische blik op de leerinhoud en wellicht moet je nieuw materiaal ontwikkelen.

Het grote risico van e-learning is dat je een ‘boek achter glas’ maakt. Dit betekent dat je de mogelijkheden die e-learning biedt op het gebied van interactie, audiovisuele elementen en toetsen onderbenut laat. Dit zou echt zonde zijn van de moeite om e-learning in te zetten en deelnemers ermee te laten werken.

Blended learning

Een e-learning is een tijd- en plaats onafhankelijk leermiddel en past daarmee heel goed in een blended leerprogramma. Je kan een groot deel van de kennisoverdracht en het eerste oefenen in een e-learning regelen en in de live bijeenkomsten focussen op verdieping en verbreding. E-learning maakt het mogelijk flexibele en adaptieve leertrajecten te ontwikkelen. Daarnaast maakt een groot assortiment aan e-learning maatwerk makkelijker en beter. Met het materiaal dat je in huis hebt kan je unieke blended leertrajecten samenstellen die precies aansluiten bij de wensen van jouw klant of student.

Hoe dan?

Het ontwerpen van e-learning vraagt een aantal stappen, hierboven heb ik er al een paar benoemd. Die ontwerpstappen heb ik uitgewerkt in deze gratis powerpoint. Laat je naam en e-mailadres achter en dan kan je ’em direct downloaden!

    Op elke pagina werk je een ontwerpstap uit en wordt jouw e-learning steeds concreter. Uiteraard help ik je graag bij dit traject, je kan hiervoor contact met mij opnemen.

    Als je e-learning een onderdeel is van een blended leertraject heb je meer te ontwerpen dan alleen de e-lessen. Logische samenhang tussen leermiddelen en leeromgevingen is de basis van blended learning, dit vraagt een doordacht ontwerp en de nodige ontwikkeltijd. Blend It ondersteunt hierbij met behulp van het Blended Design Canvas. Ik leg je graag vrijblijvend uit hoe dit werkt.

    Heilige graal?

    Of e-learning de heilige graal is van blended learning? Ik denk het niet, het is een super handig leermiddel met veel mogelijkheden, maar dat is een live les ook. De heilige graal van blended learning is een goed ontwerp waarin alle leerelementen tot hun recht komen, ook e-learning. Neem de tijd om een goed ontwerp te maken en te testen, dan komt jouw lesmodule echt tot zijn recht!