Word een blended team!

joanneheidingadocenten, ontwerpen

Ja! Nu gaan we echt aan de slag met blended learning! We hebben twee jaar noodonderwijs achter de rug en nu gaan we alles wat we hebben geleerd, de valkuilen waar we in zijn gevallen en de briljante oplossingen, gebruiken om blended onderwijs te maken. Waar zullen we beginnen?

. . . en dan is het stil. Iedereen is druk met lesgeven, afstudeerders begeleiden en extra tentamens afnemen. Onderwijs ontwerpen is super leuk, maar kost wel errug veel tijd en wie heeft dat? De ICTO coach misschien, of die nieuwe collega? Of kunnen we niet snel wat in elkaar flansen? Misschien kunnen we beter eerst weer een ‘gewoon’ jaar draaien en dan aan de slag met een nieuwe blended opzet.

Blended team

Lastig hoor, de wil is er wel, het draagvlak ook, maar het HOE en WANNEER blijft een dingetje. Het ontwikkelen van onderwijs is altijd relevant, maar niet altijd urgent. Die gedreven collega met een prachtig blended ontwerp geeft wel inspiratie, maar dat is niet genoeg om het hele programma aan te pakken. De reden hiervoor is vrij simpel, onderwijs ontwerpen en implementeren werkt het beste als je werkt in een team. Met mensen die tijd en geld vrij maken om goed over de zaken na te denken en bereid zijn om heilige huisjes neer te halen. Zolang jouw opleiding onderwijs blijft zien als een verzameling onderwerpen die ‘afgetikt’ moeten worden is het ontwikkelen van een blended curriculum heel lastig.

Heer & Meester

In ons traditionele onderwijs is de docent heer en meester van het eigen klaslokaal en lessen. Als je onderwijs blended gaat ontwerpen veranderd die rol. Je maakt met elkaar afspraken over hoe een lesdag eruit ziet, hoe de ‘learning journey’ van de student zo effectief mogelijk kan worden ingericht. Dit betekent dat jouw les moet aansluiten op die van een ander en het betekent dat de grenzen tussen lessen en vakken vervaagt. Het betekent ook dat je niet echt meer lid bent van een vakinhoudelijke sectie, maar van een multidisciplinair team dat meedenkt (en soms bepaald) over jouw vak en lesstof.

Teamontwikkeling

Blended onderwijs ontwikkelen doe je in een team van docenten, onderwijsondersteuners en onderwijskundigen. Als het kan, ook nog met studenten. Je gaat aan de slag met de inhoud van het curriculum én met elkaar als team. Hierdoor wordt teamontwikkeling, samenwerken, feedback geven en krijgen, net zo belangrijk als het bedenken en testen van nieuw onderwijs.

De afgelopen maanden heb ik in het HBO en MBO mee mogen samenwerken met digiteams, edulabs en docenten om blended te ontwerpen en ervaringen te delen. Door samen te ontwerpen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van een nieuw programma te onderzoeken gebeuren er twee dingen:

  1. Er wordt onderwijsontwikkeld dat gebruikt maakt van de ervaringen uit het noodonderwijs en de kansen van blended learning
  2. Er start een teamontwikkelingstraject dat bijdraagt aan draagvlak, samen leren en benutten van kansen.

Samen super krachtige combinatie die het vernieuwen van onderwijs in een snelkookpan stopt. Het HOE & WAAROM van blended onderwijs is uitgewerkt met behulp van het Blended Design Canvas. Het WANNEER, WIE & vanuit WELKE ontwerpprincipes staat centraal in de teamontwikkeling.

Quick fix? Nee . . .

Is dit makkelijk, gaat het snel, is het een ‘quick fix’? Nee, niet echt. Het geeft wel enorm veel energie, daagt uit om nieuwe kaders te stellen en geeft een boost aan jouw team en opleiding. Dit werkt door naar de sfeer binnen de opleiding en hoe je met studenten om gaat. Dit beïnvloedt ook de houding van studenten, helpt ze om het grotere plaatje te zien en ‘het nut’ van abstracte lesonderwerpen.

Wil jij ook een blended curriculum, studiejaar of semester ontwerpen? Neem dan contact op met Blend It voor de mogelijkheden!