De visie van Blend It is dat de kern van activerend onderwijs ligt bij het relevant maken van de lesstof en het aansluiten bij de belevingswereld van studenten. Zodra er aansluiting is met de leerwereld van de student kan hij zijn studie in eigen hand nemen en ontstaat betrokkenheid en motivatie. Blended learning (het mixen van online en offline werkvormen) is een krachtige methode om activerend onderwijs mogelijk te maken en duurzaam te implementeren.

Goed onderwijs start bij de man of vrouw voor de klas, niet alleen de student staat centraal, maar ook de docent. Daarom richt Blend It de trainingen en advies op de kennis en ervaringen van docenten en gebruikt deze energie om onderwijsinnovatie mogelijk te maken. Het inzetten van blended learning is niet alleen goed voor de student, het maakt het dagelijks werk van de docent leuker en dynamischer.