Visie op onderwijs

Leren begint bij het leggen van verbinding tussen de docent, de lerende en de leerstof. Verbinding ontstaat op het moment dat de leerstof relevant en urgent is. Leren kan en mag leuk zijn ook als de stof taai en saai is.

Motivatie ontstaat samen met verbinding, relevantie en urgentie. Er hoort nog een element bij: autonomie. Door de lerende eigenaar te maken van het eigen leerproces kan hij zelf keuzes maken, zich autonoom voelen en boven zichzelf uitstijgen.

De basis van onderwijs is de man of vrouw voor de klas, niet alleen de lerende staat centraal, ook de docent. Daarom richt Blend It haar trainingen en advies op de kennis en ervaringen van docenten en gebruikt deze energie om onderwijsinnovatie mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld door samen met docenten een werkvorm te ontwikkelen die morgen in de klas gebruikt kan worden. Door met Learning & Development professionals een e-learning neer te zetten die in korte periode een belangrijk kennistekort oplost. Of met een sociaal werker een spel te maken die diverse doelgroepen en standpunten bij elkaar brengt.

Het inzetten van blended learning en innovatief onderwijs is niet alleen goed voor de lerende, het maakt het dagelijks werk van de docent leuker en dynamischer.