Leiderschap in blended leren

joanneheidingablended learning, professionaliseren

Blended onderwijs is 100% afhankelijk van leiderschap. Bevlogen en betrokken docenten zijn belangrijk, maar zonder leiderschap blijft blended leren een ‘nice to have’ in plaats van een ‘need to have’.

Ambassadeur

Ik denk dat je haar wel kent, die bevlogen docent die alles weet over blended leren, online tools en activerende werkvormen. Ze schrijft zich in voor elke training Blended Learning, komt naar elke bijeenkomst over onderwijsinnovatie en heeft een groot netwerk. Ze is een ambassadeur voor blended learning en inspireert steeds meer mensen in de organisatie.

Duurt te lang . . .

Dit doet ze al jaren en inmiddels is ze ook een beetje cynisch geworden. De stappen die de opleiding neemt om blended onderwijs te geven zijn klein en onregelmatig. Veel docenten kampen met een kennistekort over blended leren en hebben ‘er geen zin in’. Hierdoor blijft de implementatie van blended leren liggen bij die enthousiaste ambassadeurs, met het risico dat het innovatievermogen langzaam doodbloed.

Leiderschap

Hoe dat komt? Omdat er geen leiderschap is bij het ontwikkelen van duurzaam blended onderwijs. Leiderschap begint bij een duidelijke visie en strategie en komt tot stand dankzij feedback, reflectie en ontwikkeltrajecten.

  • Leiderschap zorgt ervoor dat die enthousiaste blended ambassadeur geen roepende in de woestijn is, maar met een helder mandaat aan de slag kan.
  • Leiderschap zorgt er ook voor dat er doelen worden geformuleerd en dat de resultaten worden gemonitord.
  • Leiderschap betekent dat het hele team de eerste stap zet en vanuit de strategie blended onderwijs gaat ontwikkelen.
  • En leiderschap betekent dat er iemand is die de klappen opvangt en weer op staat als er iets mis is gegaan.

Wie oh wie?

Wie moet dan die leider zijn? Ik zou zeggen, begin bij het formele leiderschap dat er al is. De opleidingsmanager, teamleider of directeur, die als taak heeft de strategie naar de werkvloer te vertalen en innovatief onderwijs te realiseren. Die formele leider kan, samen met de ambassadeurs, blended leren de basis maken van het onderwijs. Uiteraard moet die formele leider dat wel willen en kunnen en daar gaat het best vaak mis. Zolang onderwijsmanagers blended leren zien als een ‘nice to have’, als noodonderwijs of een probleem van de docenten, blijft die ambassadeur een roepende in de woestijn.

Blended als standaard

Dus, wat te doen? Wil je blended learning de standaard maken in jouw onderwijs? Start dan bij de leiders. Praat ze bij, leidt ze op, maak ze een ‘true believer’ op het gebied van blended leren. Kortom, zorg voor ambassadeurschap in de managementlaag van de onderwijsorganisatie en dan . . .

Kan je echt gaan bouwen en zorgen voor blended onderwijs in het DNA van het rooster, de faciliteiten en in het denken over onderwijsontwikkeling.