Wat is de zin van het onderwijs als kennis geen schaarste meer is?

joanneheidingablended learning, ontwerpen

Kennis is geen schaarste in het hoger onderwijs!

Dankzij het altijd aanwezige internet en de beschikbaarheid van Artificial Intelligence, goede zoekmachines en de vele digitale informatiebronnen, is kennis makkelijk toegankelijk voor iedereen. Studenten kunnen online leergangen en cursussen volgen, artikelen en rapporten raadplegen, en zelfs gratis toegang krijgen tot volledige boeken en wetenschappelijke tijdschriften.

Tegelijkertijd kunnen studenten die kennis ook makkelijk reproduceren met online tools die er presentaties, artikelen en filmpjes van maken. Hierdoor lijkt het alsof studenten zich de stof eigen hebben gemaakt, maar eigenlijk zijn ze vooral handig met AI. En net als bij de hype rond MOOC’s (Massive Open Online Courses), is het leerrendement twijfelachtig.

Betekenis voor het onderwijs

Wat betekent dit voor het onderwijs? Wat is de toekomst van opleidingen die zeer kennisintensief zijn opgezet? Moeten we onderwijs aanbieden die focust op het uitbannen van online bronnen door alle opdrachten handgeschreven in te laten leveren, na een middag in de bibliotheek? Of gaan we alleen nog maar vaardigheden trainen en vertrouwen we erop dat die kennis er vanzelf bij komt?

Welke kant we ook op gaan, als kennis geen schaarste is, dan is kennisoverdracht geen directe noodzaak meer. Het leren gebruiken van die kennis is dat wel en nieuwe kennis ontwikkelen ook.

Van kennis naar kritisch denkent

In plaats van simpelweg kennis over te dragen, kan het onderwijs zich richten op het verbeteren van de analytische en critical thinking vaardigheden van studenten, het aanmoedigen van onderzoek en innovatie, en het helpen van studenten om informatie effectief te evalueren en te gebruiken.

Echter, er is ook een kritische kant aan deze ontwikkeling. Het overvloedige aanbod aan informatie maakt het soms moeilijk om te bepalen wat betrouwbaar is en wat niet. Daarom is het belangrijker dan ooit om kritisch te blijven en de vaardigheden te ontwikkelen om informatie effectief te beoordelen en te gebruiken. De zin van het onderwijs is daarmee niet verdwenen, ook al is informatie makkelijk beschikbaar op het internet.

Nieuwe vaardigheden

Het onderwijs speelt nog steeds een cruciale rol in het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:

  • Analytische en critical thinking vaardigheden: Studenten helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden om informatie te beoordelen, te analyseren en te begrijpen, in plaats van het gewoon te memoriseren.
  • Creativiteit en innovatie: Studenten aanmoedigen om nieuwe ideeën te ontwikkelen en hun creatieve vaardigheden te verbeteren.
  • Samenwerken en communiceren: Studenten de kans bieden om samen te werken en te communiceren met andere studenten, wat hen helpt om sociale vaardigheden te ontwikkelen.
  • Empathie en cultureel begrip: Studenten helpen om begrip te ontwikkelen voor andere culturen en om meer inzicht te krijgen in de wereld om hen heen.
  • Karakterontwikkeling: Het onderwijs speelt ook een belangrijke rol in de persoonlijke en morele ontwikkeling van studenten.

In feite is het onderwijs meer dan alleen het verkrijgen van kennis. Het is een manier om studenten te helpen zich te ontwikkelen als geheel en om hen voor te bereiden op een succesvolle toekomst.

Onderwijs ontwerpen

En dat vraagt meer dan ooit, dat onderwijs niet alleen wordt gegeven, maar vooral eerst wordt ontworpen. Door een programma te ontwikkelen dat gebruikt maakt van die overvloed van kennis en tegelijkertijd studenten aan het denken zet. Een programma dat blended is, inclusief en ‘just in time’. Dat ontwerp ligt er niet zomaar, het vraagt een team met professionals die bereid zijn een aantal heilige huisjes achter zicht te laten en onderwijs ontwikkelen dat voor de troepen uit loopt. Kijk anders eens rond op deze site hoe Blend It bij dit ontwerpproces kan helpen, van inspiratie tot incompany trainingen!

(deze blog is geschreven met behulp van Chat GTP).