Blended learning alweer old news?

joanneheidingablended learning, ontwerpen

blended learning old news?

Blended learning lijkt alweer bijna ´old news´ nu de meeste grote onderwijsinstellingen een nieuwe digitale leeromgeving hebben, onderwijsvisies een opfrisser hebben gehad en AI de grote nieuwe ontwikkeling voor het onderwijs lijkt.

Blended learning is niet meer de heilige graal, maar een noodzakelijk onderdeel van het onderwijs van alledag. Dat betekent echter niet dat het overal al een duidelijke plek heeft gekregen. Mijn nichtje verzuchtte gisteren nog dat ze tijdens de introductie van jaar 2 een ´oersaaie´ presentatie over blended learning had moeten volgen, die van zichzelf zeker niet blended was!

Waar te beginnen?

Blended onderwijs ontwerpen is lastig, leuk, uitdagend en creatief, de grote vraag die echter vaak opkomt is: “Waar beginnen we?” Het antwoord op die vraag moet ik je schuldig blijven (dat is nogal context gevoelig), maar ik heb wel een paar suggesties:

  1. . . .bij de online leeromgeving. Blended leren is zeker niet hetzelfde als online leren, maar de digitale leeromgeving kan wel de ruggengraat worden van jouw blend. Door het systeem slim in  te richten met eenduidige leerpaden, interactieve werkvormen en verschillende media, werkt de online leeromgeving als een katalysator. Door het online slim, leuk, uitdagend, praktisch in te richten, veranderd er ook iets in de andere leeromgevingen: voor de klas, in een werkgroep, op de stage.
  2. . . .met een goed gesprek. Waar sta jij en jouw team als het gaat om blended leren, onderwijsvernieuwing en flexibel leren? Is de basis op orde, weet iedereen wat jullie verstaan onder die termen en als dat duidelijk is, is er dan een plan om blended leren (verder) te implementeren?
  3. . . . met tijd en ruimte om te experimenteren en onderzoek te doen naar de effecten. Vooral dit laatste is zeer van belang. Leuk om iets nieuws te proberen, maar bedenk ook gelijk hoe je dit evalueert. Te veel blended experimenten verzanden omdat niet duidelijk is wat het effect ervan is. Beschrijf je doelen en onderzoek of ze gehaald worden!

Team effort

Belangrijk blijft dat blended onderwijs ontwerpen een team effort is en ook zo georganiseerd moet worden. Door in teams te ontwerpen, bij voorkeur multi-disciplinaire teams, ga je ook nadenken over hoe je kennis kan delen, leerstof efficiënter kan aanbieden en hoe je dubbelingen kan voorkomen.

Volhouden en doorzetten

Het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs is (als het goed is) een continu proces. Blended leren daarin een effectieve plek geven en docenten begeleiden in het blended maken van hun onderwijs, vraagt doorzettingsvermogen. Van de docenten, de onderwijskundigen en ook zeker van het management. Een succesvolle student is een student die het studeren vol houdt, niet perse de slimste of meest creatieve student. Zou dat misschien ook voor docenten kunnen gelden?