Blended lesgeven is . . . tijd geven

joanneheidingadocenten

Deze blog is het vijfde deel van mijn nieuwe blog-serie ‘Blended lesgeven is . . . .’. In deze blogs ga ik in op een aspect van blended en online lesgeven dat aandacht verdiend, zodat ook ons ‘nieuwe’ onderwijs kan blijven groeien en ontwikkelen.

Geschiedenisles

De pandemie die we nu meemaken heeft (denk ik) de grootste impact op onze Westerse maatschappij sinds de Tweede Wereldoorlog. Niet eerder werden we in dit tijdsgewricht, zo in onze persoonlijke vrijheid beperkt als nu. De gevolgen voor het onderwijs zijn groot en dat krijgt vast een plek in de geschiedeniscanon van het onderwijs. Want als we terugkijken in de tijd, dan zie je dat elke grote maatschappelijke ontwikkeling het onderwijs blijvend heeft beïnvloed en veranderd.

Zo zorgde de industrialisatie in de 19de eeuw, er niet alleen voor dat volwassenen in grote groepen gingen samenwerken, ook het onderwijs veranderde van een elitair, persoonsgebonden systeem, naar klassikaal, breed toegankelijk onderwijs. Stel je voor wat dit betekent heeft voor de al die privé leraren en die nieuwe generatie docenten die moesten worden opgeleid!

Ook de overgang van het zeer gecontroleerde en dwingende onderwijs van voor de oorlog naar vrijer, lichter en persoonlijker onderwijs na de oorlog is zeer bepalend. De focus kwam toen steeds meer te liggen op sociale betrokkenheid, morele verantwoordelijkheid en ontplooiing van het individu. Dit, in grote tegenstelling tot de docenten van voor de oorlog die controleerden of kinderen wel schoon waren en precies hetzelfde leerden als hun klasgenootje. (Bron: Prima Onderwijs)

Docent centraal?

In deze veranderingen staat de docent steeds centraal. De man of vrouw voor de klas moet al die ontwikkelingen waar maken met passend en goed onderwijs. Hij moet recht doen aan de gewenste ontwikkeling van het kind en daarin zelf altijd capabel zijn. Over de leercurve van docenten in deze processen kan ik helaas niet veel terugvinden.

Nu, tijdens deze nieuwe verandering in de maatschappij, staan docenten voor de schone taak zo snel mogelijk alles te kunnen om onderwijs in een pandemie mogelijk te maken. Dankzij al onze online media en de transparantie die dat met zich meebrengt, kijkt iedereen mee over de schouder van die docent. En dat wat je ziet mag je beoordelen . . . en dat doen we ook vol enthousiasme. 

Quick fix

Wat we ons echter moeten realiseren is dat goed onderwijs geven geen ‘quick fix’ is. Als de vorm zo fundamenteel veranderd, van privé onderwijs naar klassikaal (ca. 1850), van heel sturend naar autonoom onderwijs (ca. 1950) en van offline naar online onderwijs (2019), dan kost dat tijd. Tijd voor de docent om te leren lesgeven in een nieuwe leeromgeving en voor studenten om te leren leren in een wereld waar je dagindeling hopeloos overhoop ligt.

Belofte

De belofte van dit nieuwe onderwijs is dat het kan doorgroeien naar blended, flexibel en persoonlijk onderwijs dat nog beter past bij de structuur en wensen van onze maatschappij. Die belofte kan waargemaakt worden als docenten tijd krijgen om de omslag te maken van managers, overheid en van jou! Dit betekent concreet meer scholing voor docenten, onderwijs ontwerpen vanuit de kern en brede beschikbaarheid van veilige technische hulpmiddelen.

Resultaat

En het resultaat? Weer een prachtige stap in de ontwikkeling van het onderwijs die een plek krijg in de geschiedenisboekjes. Deze keer met de docent als zichtbare motor die de verandering mogelijk maakt!