procesbegeleider

Blended Learning

Blended learning is een didactisch concept dat verschillende werkvormen en (digitale) leeromgevingen met elkaar combineert tot een activerend en interactief leerpad. 

Het omvat het hele didactische ontwerp waarin de werkvormen een plek krijgen en de samenhang tussen leeromgevingen: online en offline, individueel of in een team vanzelfsprekend is.

Goed ontworpen is blended learning activerend voor zowel student als docent en geeft het een solide basis voor het ontwikkelen van kennis, vergroten van vaardigheden en aanleren van gedrag. Het online gedeelte in blended learning maakt het leren tijd- en plaats onafhankelijk en geeft het ruimte om samen te werken buiten de klas, de school en landsgrenzen.

De tijd waarin scholieren, studenten en werknemers bereidwillig urenlang in de schoolbanken zaten en naar de alwetende docent luisterden, ligt al lange tijd achter ons. Voor ons ligt een interactieve wereld waar de grens tussen online en offline steeds onbelangrijker wordt en het kiezen van relevante kennis steeds belangrijker is. Blended learning sluit aan bij deze ontwikkeling en ontsluit een manier van leren die niet alleen toekomstproof is, maar ook leuk om te doen en te ontwikkelen!