Online tools nader bekeken: Socrative in diverse werkvormen

joanneheidingaontwerpen, tools, werkvormen1 Comment

Als je een blended lesontwerp maakt, dan is het handig om te weten wat er allemaal kan, van werkvormen tot online tools. Daarom leg ik in deze blog/vlog uit hoe je de tool Socrative slim kan inzetten in de les. Ik beschrijf een aantal werkvormen waarin Socrative gebruikt wordt en ik heb een filmpje gemaakt met uitleg over waar je moet klikken.

Wat is Socrative

socrativeOp de site www.socrative.com staat het volgende: ‘Socrative is your classroom app for fun, effective classroom engagement. No matter where or how you teach, Socrative allows you to instantly connect with students as learning happens.’ Wat de app kan is makkelijk en snel quizjes afnemen in én buiten de klas op elk soort device (laptop, mobiel, tablet). Daarnaast kan de docent meekijken met de resultaten en deze makkelijk terugkoppelen aan de groep of een individu.

Leerdoelen en Socrative

Deze tool gebruik ik om voorkennis te activeren en om te toetsen of studenten de aangereikte stof hebben begrepen. Als we dit koppelen aan de taxonomie van Bloom (zie ook mijn vorige blog) dan zijn we bezig op de niveaus van onthouden, begrijpen en een beetje toepassen. Wat het werken met deze tool leuk maakt is de mogelijkheid om een zekere competitie in de klas te creëren, ofwel er een spelletje van te maken. Vorige week heb ik tijdens een presentatie over het puberbrein geleerd dat bij jongeren tot 23 jaar het ‘spelende brein’ een belangrijke rol speelt bij het activeren van het leren.

Tutorial ‘Hoe werkt Socrative?’

Werkvormen met Socrative


Warming Up

Doel van de werkvorm: Voorkennis activeren
Moment: Aan het begin van de les
Tijd: 15 minuten
Groepsvorm: Individueel

Voorbereiding: Maak in Socrative (zie fimpje) 10 tot 15 vragen over de stof waarvan je de voorkennis wil activeren, bijvoorbeeld lesstof uit een eerdere periode of relevant vakgebied. Je kan ook persoonlijke voorkennis activeren, door vragen te stellen over waar de student nu staat, wat zijn mening is over een onderwerp of welke plannen hij heeft.
Afhankelijk van het onderwerp dat je kiest kan je meerkeuze-, ja/nee vragen of open vragen stellen. Het nadeel van open vragen is wel dat deze moeilijk automatisch na te kijken zijn, daarom zijn ze minder geschikt voor deze werkvorm.

Werkwijze: Vraag de studenten hun boeken weg te leggen, laptop dicht te klappen en smartphone erbij te pakken. Vraag ze naar www.socrative.com te gaan en dan te kiezen voor ‘student login’ en jouw ‘roomname’ (zie filmpje) in te vullen. Hierna vullen ze hun eigen naam in en maken ze de quiz. Via ‘results’ kan jij de voorgang van de quiz zien. Als iedereen alle vragen heeft beantwoord bespreek je klassikaal de resultaten.

Wat levert het op:

 • Studenten vinden het leuk om testjes en quizjes te doen, zeker als dat op de telefoon kan.
 • Iedereen is ‘geland’ in jouw klas en onderwerp, waardoor er meer focus en interesse ontstaat.
 • Je hebt inzicht gekregen in wat de voorkennis van de studenten is, en je kan het verloop van de les daaraan aanpassen.
 • Je kan ervoor kiezen om werkgroepjes te maken aan de hand van de resultaten. Bijvoorbeeld als je vragen hebt gesteld over een interessegebied of hoe ver ze zijn in een bepaald project.

Cooling Down

Doel van de werkvorm: Begrip toetsen
Moment: Aan het einde van de les
Tijd: 10 minuten
Groepsvorm: Individueel

Voorbereiding: Maak in Socrative 10 tot 15 vragen over de stof die je in de les hebt behandeld.

Werkwijze: Gebruik de laatste 10 minuten van de les om studenten de quiz te laten maken over de stof van die les. Je stelt de quiz in op ‘instant feedback’ (zie filmpje), hierdoor bepaalt de student hoe snel hij door de vragen gaat. Als alle vragen zijn beantwoord mag de student weg, er is dan geen centrale afsluiting van de les. Je bespreekt de antwoorden op dit moment niet na. De volgende les start je met het bespreken van de antwoorden van de quiz. Je hebt dit uiteraard vooraf al bekeken en je les zo ingericht dat je dat deel van de stof van de vorige les, dat niet goed is begrepen kan herhalen en aanvullen.

Wat levert het op:

 • Je geeft studenten de mogelijkheid om zelf te toetsen of zij de stof begrepen hebben.
 • Je creëert een stukje vrijheid en autonomie door studenten zelf te laten bepalen wanneer ze uit de les weg gaan.
 • Je krijgt inzicht in het leerrendement van de les.
 • De volgende les kan je met de resultaten voorkennis activeren, herhalen en moeilijk gebleken stof nogmaals uitleggen.

Space Race I

Doel van de werkvorm: Kennis en begrip toetsen & activeren
Moment: In de laatste les van een blok/onderwijsperiode/leerroute
Tijd: 30 minuten
Groepsvorm: Groepjes van 4 of 5 studenten

Voorbereiding: Maak in Socrative 20 tot 30 vragen over de stof die je de afgelopen periode hebt behandeld. Je kan deze quiz zien als een oefententamen. Zet vervolgens de quiz klaar als Space Race, dit is een handige spelvorm van Socrative waarin je studenten als groep laat inschrijven en dus ook als groep de vragen moeten beantwoorden.

Werkwijze: Kies een goed moment in de les om de Space Race te spelen, dit levert de nodige onrust en energie op, dus wellicht na een kort hoorcollege of film. Vraag de studenten om groepjes te maken. Als je de quiz klaarzet bepaal jij al het aantal groepen, de groepsgrootte en zie je welke kleuren er zijn. Zet de kleurkeuzes op het bord, of verdeel ze zelf onder de groepjes. Zet eventueel een timer neer om de groepjes te dwingen binnen de tijd te antwoorden en speel de quiz. Hierna kan je een winnaar uitroepen en de vragen nabespreken.

Wat levert het op:

 • Een leuk energiek spel waarbij alle studenten zich betrokken voelen.
 • Groepsgesprekken over de stof.
 • De mogelijkheid om moeilijke stof nogmaals te behandelen.

Space Race II

Deze werkvorm kent nog een variatie:
Laat de studenten zelf de vragen van de Space Race maken als huiswerk. Deze vragen mailen ze (ruim) voor de les naar de docent. De docent controleert de vragen en zet ze in Socrative, in het filmpje leg ik uit hoe je dit snel en makkelijk kan doen. Vervolgens verloopt de werkvorm zoals hierboven beschreven.

socrativeIn de week voor het tentamen kan je deze quiz, met vragen over alle behandelde stof, opnieuw open zetten in Socrative, maar dan als ‘gewone’ quiz. Studenten kunnen dan thuis inloggen en de quiz individueel maken als tentamentraining. Dit kan je ook doen met de (samengevoegde) korte quizjes uit de andere werkvormen. Belangrijk is dat je de voorwaarden van de quiz zo instelt als op deze afbeelding. Dan bepaalt de student het tempo en krijgt hij direct feedback op de antwoorden.

Succes!! Ik hoor graag hoe het is gegaan en als je een andere werkvorm wil delen!

Draagvlak voor blended ontwerpen en onderwijsontwikkeling

joanneheidingadocenten, motivatie, ontwerpenLeave a Comment

Foto: Albert Skibinski

Deze week kreeg ik een kijkje in de keuken van de opleiding Voeding & Diëtetiek van De Haagse Hogeschool. Zij zijn dit jaar gestart met een nieuw curriculum waarin activerend onderwijs centraal staat en blended learning dit mogelijk maakt. Bij het ontwerpen van het curriculum hebben zij ruim de tijd genomen voor visieontwikkeling, organiseren van de randvoorwaarden (rooster, ontwikkeluren, klassenindeling) en het creëren van draagvlak.

Draagvlak

Met ruim 50 docenten is draagvlak voor vernieuwing niet alleen onmisbaar, het is ook een uitdaging om dit te organiseren. Bij Voeding & Diëtetiek hebben ze ervoor gekozen iedereen de mogelijkheid te geven om mee te praten met de verschillende (deel)onderwerpen en gezamenlijk keuzes te maken. Dit alles heeft geresulteerd in een vernieuwend curriculum, waar een dedicated team 160 eerstejaars studenten thematisch en projectgestuurd laat leren.

Het organiseren van draagvlak is niet altijd vanzelfsprekend en er lijkt ook niet altijd tijd voor te zijn. Zeker bij blended learning zie ik docenten vaak een beetje ongemakkelijk kijken, soms zuchten en regelmatig afhaken door een telefoon of iets dergelijks erbij te pakken. Ook deze week hoorde ik een docent zeggen dat blended learning zo afstandelijk is en dat de zwakkere student dan niet meer mee kan komen. De misvatting dat blended learning een synoniem is voor e-learning is nog wijd verspreid.

Draagvlak creëren voor het gebruiken van blended learning komt vanuit drie basispunten:
1. Kennis over wat blended learning is en kan vergroten en verdiepen
2. Vaststellen hoe blended learning waarde kan toevoegen aan de lessen en het lesontwerp
3. Onzekerheid over de eigen ICT vaardigheden bespreekbaar maken

De manieren waarop een organisatie kan werken aan draagvlak en commitment zijn legio, maar dat het moet gebeuren staat als een paal boven water. We hebben de neiging om direct de inhoud in te gaan en te vergeten dat het onderwijs staat of valt met de mens voor de klas. Als deze mens zich niet thuis voelt in de vernieuwingen die zijn doorgevoerd, kan het onderwijs nooit beter worden.

Blended ontwerpen & Design Thinking

Het ontwerpen van een blended vak, blok en zelfs curriculum vraagt meer dan het toevoegen van en paar leuke tools. Mijn inziens is de basis voor vernieuwing het creëren van draagvlak en werken met een groep mensen die durft de experimenteren. Het gebruiken van design thinking als methode is hierbij zeer geschikt. Design thinking is een krachtige werkwijze waarbij experimenteren, fouten durven maken en zelfreflectie op het proces centraal staat.

Golden circle

golden circle

The Golden Circle van Sinek

In het onderwijs en tijdens trainingen verwachten we dat onze studenten open staan voor nieuwe ideeën, meebewegen met de mogelijkheden die nieuwe kennis geeft en gaan experimenteren met de vaardigheden die ze geleerd krijgen. Dit kunnen ze het best met een docent die net zo open en leergierig voor de klas staat als zijzelf en die gelooft in haar eigen onderwijsconcept. Om nog even ‘the Golden Circle’ van Sinek erbij te graaien het begint met de ‘why’ en daarna komt, bijna als vanzelf, de ‘how’ en ‘what’.

Een tool voor elk leerdoel

joanneheidingaleren, ontwerpen, tools133 Comments

Tijdens mijn trainingen over blended learning krijg ik vaak vragen over welke online tool geschikt is voor welk leerdoel. Helaas is deze vraag niet zo makkelijk te beantwoorden. Er is een wereld aan online educatieve tools beschikbaar, sommigen zijn fantastisch en anderen een teleurstelling.

Ook leerdoelen komen in alle soorten en maten. Het is daarom handig leerdoelen in te delen met een taxonomie (een methode om leerniveaus en de cognitieve ontwikkeling in algemene zin te classificeren). De taxonomie van Bloom wordt veel gebruikt omdat deze hogere en lagere leerniveaus èn eenvoudige en complexe kennis onderscheidt (Knevel, 2013).

Online tool

Maar goed, een tool voor elk leerdoel? Online tools passen vaak heel goed bij een specifieke lesactiviteit, en die lesactiviteit draagt bij dan bij aan het halen van het leerdoel. Bijvoorbeeld:

En de samenhang met een taxonomie van Bloom? Als je wilt dat studenten het leerdoel leren op het niveau van onthouden, doe een quiz. Is het leerdoel gericht op toepassen, dan is Padlet een goede tool. Als je wilt dat studenten zelf gaan creëren, laat ze dan een animatie maken met www.powtoon.com of www.goanimate.com.

Online tools zijn een goede manier om werkvormen te verrijken en breder inzetbaar te maken dan alleen in de klas. Je kan een online tool namelijk ook inzetten bij een huiswerkopdracht. Ik vraag mijn studenten een complex onderwerp uit te leggen met een infographic, gemaakt in Pictochart.

Het gebruiken van een tool betekent dat je een eigen account moet aanmaken en vervolgens leert hoe de tool werkt. Bij de ene tool gaat dit heel snel, zoals Socrative, een andere vraagt wat meer tijd (Padlet). Ze hebben allemaal een gratis versie, zodra je een abonnement neemt, krijg je toegang tot meer opties om het gebruik van de tool te verrijken en te delen.

En dan nog een laatste tip: ‘Less is more’, gebruik liever een of twee tools echt goed, dan meerdere tools half. Niets is zo vervelend (en gênant) als je een tool niet lekker in de vingers hebt en je staat te stuntelen voor de klas. Het zinvol inzetten van blended learning hangt nauw samen met het gebruik van goede online tools. Ze maken het mogelijk online en offline activiteiten te verbinden, studenten te laten samenwerking en het onderwijs te verrijken.

Let’s start at the very beginnning . . . . blended learning

joanneheidingaleren, motivatie, ontwerpen4 Comments

Blended?

Blended learning, wat is dat nu eigenlijk? Als we de term netjes vertalen naar het Nederlands, dan staat er gemengd of gemixed leren en dat is het ook. Bij blended learning meng je verschillende werkvormen met elkaar tot een didactisch concept.

Als je het goed doet is blended learning activerend en helpen de diverse werkvormen de student om te leren, te oefenen en te verdiepen. ‘Maar dat is toch niets bijzonders’, hoor ik je denken, ‘doet het onderwijs dat niet al jaren?’ Dat klopt, het mengen van werkvormen in de klas en zelfs bij huiswerk is niet nieuw, het toevoegen van een digitaal component is dat wel.

Met de komst van websites, social media, apps en vooral mobiele apparaten die altijd en overal online kunnen, is het mogelijk het mixen van werkvormen dynamischer, interactiever en tijd- en plaats onafhankelijk te maken. Hiermee is er een wereld aan gemengd leren open gegaan die we blended learning zijn gaan noemen.

Blended learning gaat verder dan alleen het mengen van werkvormen. De term omvat ook het didactische concept waarin de werkvormen worden gegoten, de samenhang tussen online en offline leren die uiteindelijk voor activerend onderwijs zorgt.

De tijd waarin scholieren, studenten en werknemers bereidwillig urenlang in de schoolbanken zaten en naar de alwetende docent luisterden, ligt al lange tijd achter ons. Voor ons ligt een interactieve wereld waar de grens tussen online en offline steeds onduidelijker wordt en het kiezen van relevante kennis steeds belangrijker is. Blended learning sluit aan bij deze ontwikkeling en ontsluit een manier van leren die niet alleen toekomstproof is, maar ook leuk om te doen en te ontwikkelen!