Train-de-Trainer Blend It

joanneheidinga

Welkom in deze e-learning bij het train-de-trainer programma van Blend It. In deze e-learning ga je aan de slag met blended learning, het Blended Design Canvas en het Blended Golfjesspel.

Bekijk eerst dit welkomstfilmpje:


Opbouw e-learning

In het eerste hoofdstuk van de e-learning gaan we dieper in op de basiselementen van blended leren, door te verdiepen op elk element van de blend. We beginnen met leeromgevingen, kijken vervolgens naar activerende werkvormen, constructive alignment, de inzet van online tools en we sluiten af met een aantal voorbeelden van activerende werkvormen die je zelf kan gebruiken in het ontwerp van een blended module.
⇨ Dit gedeelte wordt afgesloten met een korte kennisquiz.

Het tweede hoofdstuk gaat in op de belangrijkste basis van blended leren: binding en motivatie. Een goed blended ontwerp kan de binding van studenten vergroten en motivatie opbouwen en vasthouden. We gaan dieper in op denken vanuit de doelgroep, de doelgroep omschrijven en werkvormen koppelen aan binding en motivatie.
⇨ We sluiten het hoofdstuk af met een opdracht.

In het derde hoofdstuk ga je aan de slag met het Blended Design Canvas. Elke element uit het Canvas wordt toegelicht en je krijgt kleine opdrachten om deze uit te werken voor jouw eigen context. Dit gedeelte van de e-learning zit ook bij de Toolbox en kan je (in overleg met Blend It) aanbieden aan collega’s die met de Toolbox aan de slag gaan

In het vierde hoofdstuk krijg je uitleg over het gebruik van het Online Canvas. Je leert met de tool werken waarin het Online Canvas staat.

In het laatste hoofdstuk gaan we verder met het Blended Golfjesspel en leren we wat het verschil is tussen het spel en het canvas.


Leerdoelen

Uiteraard heeft deze e-learning een aantal leerdoelen. Door de e-learning te volgen:

  • Begrijp je wat blended learning is.
  • Weet je uit welke elementen een blended onderwijsontwerp wordt opgebouwd en kan je deze invullen voor jouw eigen context.
  • Ben je enthousiast over de mogelijkheden van activerende werkvormen dankzij de voorbeelden uit de e-lessen.
  • Ben je in staat jouw doelgroep te beschrijven op het gebied van motivatie en digitale skills.
  • Word je bewust van de noodzaak om binding en motivatie bij studenten te ontwikkelen. 
  • Begrijp je het belang van een leergemeenschap in relatie tot verbinding.
  • Begrijp je hoe je aan de slag kan met het Blended Design Canvas en het Online Canvas.
  • Begrijp je hoe het Blended Golfjesspel werkt en welke rol het kan spelen in blended onderwijsontwerp.

Train-de-Trainer Programma

De e-learning is een onderdeel van het train-de-trainer programma van Blend It, en legt een kennisbasis om met de materialen van Blend It aan de slag te gaan, daarnaast kan je de e-learning gebruiken als naslagwerk. Tijdens de synchrone bijeenkomsten ligt de focus om eigen leerdoelen, aanvullen van jouw voorkennis en het begeleiden vanonderwijsgroepen en docenten bij het spelen van het spel en het maken van een blended ontwerp.

En nu . . . Aan de slag!