Casussen

Ontdek hoe Blendit organisaties en bedrijven heeft geholpen.
Casus
Image
Image
Academie doorontwikkelen
Image
Leerproducten ontwerpen
Image
Train-de-trainer programma opzetten

Ontwikkelen van de NSDSK Academie

De NSDSK is een toonaangevend kennis- en behandelinstituut voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Samen met de afdeling R&D is Blend It aan de slag gegaan met het blended doorontwikkelen van de NSDSK Academie. Dit project begon met het maken van een projectplan, vervolgens is gekeken welke IT-systemen bijdragen aan het ontwikkelen van de academie en is er een auteurstool ingekocht voor het maken van e-learning. Blend It heeft medewerkers van de NSDSK getraind in het gebruik van de tool en bij het ontwerpen van digitale leerproducten. Mede hierdoor zijn er diverse nieuwe leerproducten ontwikkeld voor intern en extern gebruik. Ook tijdens de Corona-crisis is de ontwikkeling doorgegaan. Blend It ondersteunde en adviseerde trainers bij het geven van online trainingen en bijeenkomsten.
Casus
Image
Image
Contextanalyse
Image
Doelgroepanalyse
Image
Werkplekleren

Ontwikkelen werkplekleren

De Argos Academie verzorgt de (bij)scholing van de medewerkers van de Argos Zorggroep. Blend It heeft samen met de trainers gekeken naar de mogelijkheden van het opzetten van een blended leerprogramma voor medewerkers die op de zorggroep werken. Juist omdat deze groep medewerkers weinig online werkt of leert was het een interessant ontwikkelproces. Uiteindelijk is er een programma ingericht dat gebruik maakt van de digitale middelen op de werkplek en de mogelijkheden om samen te leren met collega’s. Dit heeft geresulteerd in een kort en intensief programma waarbij werkplekleren centraal staat.