Onderwijs ontwerpen

Blend It ondersteunt en begeleidt docententeams bij het ontwerpen van hun onderwijs. Door met een team te werken en niet een individuele docent wordt het eindresultaat beter en het draagvlak groter.

We kunnen aan de slag met het herontwerpen van een lesprogramma, een nieuw lesprogramma ontwikkelen en een implementatietraject starten. Lees de details hieronder.


1. Onderwijs herontwerpen

Dit pakket is speciaal voor docententeams die hun vak of module willen herontwikkelen. Jullie geven al jaren hetzelfde vak en elk jaar is er aan de inhoud en werkvormen gesleuteld. Hierdoor is het een lesprogramma geworden dat een duidelijke lijn mist en schreeuwt om een nieuwe aanpak.

Wat gaan we doen?

 • Intakegesprek ( 2 uur) met het hele team of een vertegenwoordiging daarvan.
 • Vaststellen wat goed is aan de huidige lesprogramma en wat herontwikkeld kan worden.
 • Toegang tot de e-learning Online Onderwijs Ontwerpen.
 • Brainstorm (4 tot 8 uur) over het nieuwe ontwerp met behulp van het Blended Design Canvas.
 • Drie sessies (4 uur per sessie) waarin het concept van het Canvas verder verdiept en uitgedacht wordt.

Hierna volgt de implementatiefase. Hiervoor biedt Blend It een apart pakket (optie 3).

Wat levert het op?

 • Een inspirerend lesprogramma voor docent en student.
 • Een flexibel en actueel programma dat nog jaren mee kan.
 • Een lesprogramma dat aansluit op de leervoorkeuren en leertempo van de leerlingen.
 • Docenten die een succeservaring hebben met onderwijs ontwerpen en collega’s willen inspireren.
Image

2. Nieuw onderwijs ontwikkelen

Het curriculum wordt aangepast en daarom moeten er nieuwe lesprogramma’s ontwikkeld worden. Graag willen jullie dit zo doen dat het programma urgent en relevant is voor de doelgroep en het geheel toekomstproof wordt neergezet. Er is een team dedicated docenten die met dit lesprogramma aan de slag willen.

Wat gaan we doen?

 • Intakegesprek (2 uur) met het hele team of een vertegenwoordiging daarvan.
 • Toegang tot de e-learning Online Onderwijs Ontwerpen.
 • Sessie (4 uur) waarin de samenhang tussen het nieuwe lesprogramma en het curriculum verder onderzocht wordt en leeruitkomsten worden vastgesteld.
 • Brainstorm (4 tot 8 uur) over het nieuwe ontwerp met behulp van het Blended Design Canvas.
 • Drie sessies (4 uur per sessie) waarin het concept van het Canvas verder verdiept en uitgedacht wordt.

Hierna volgt de implementatiefase. Hiervoor biedt Blend It een apart pakket (optie 3).

Wat levert het op?

 • Een inspirerend lesprogramma voor docent en student.
 • Een flexibel en actueel programma dat nog jaren mee kan.
 • Een lesprogramma dat naadloos aansluit op het nieuwe curriculum.
 • Docenten die een succeservaring hebben met onderwijs ontwerpen en collega’s willen inspireren.

3. Onderwijs-ontwerp implementeren

Een nieuw onderwijs-ontwerp implementeren vraagt tijd van de docenten, passende ICT en ontwikkeling van vaardigheden. Blend It biedt hierbij procesbegeleiding op de inhoud en projectmanagent bij de realisatie van de randvoorwaarden.

Wat gaan we doen?

 • Vaststellen welke kennis en vaardigheden in het team nodig zijn om het nieuwe ontwerp te realiseren. Op basis hiervan wordt training op maat aangeboden (en apart geoffreerd).
 • Toegang tot de e-learning Online Onderwijs Ontwerpen.
 • Ondersteuning bij het vaststellen welke praktische randvoorwaarden (ICT, rooster, lesuren etc.) nodig zijn om het ontwerp te realiseren en projectmanagement om dit vervolgens te organiseren en inkopen.
 • Procesbegeleiding bij het realiseren van het ontwerp met ‘coaching on the job’, advies bij online tools en realiseren van werkvormen.
 • Evalueren van het lesprogramma na de pilot.

Wat levert het op?

 • Het nieuwe onderwijsontwerp wordt daadwerkelijk gerealiseerd.
 • Het betrokken team leert direct mee en kan nieuwe implementatietrajecten overzien en ondersteunen.
 • Er ligt een basis infrastructuur voor toekomstige projecten.

Wil je meer weten of een offerte aanvragen? Laat hier je naam en e-mailadres achter!